Stěhování do Švýcarska, stěhování ze Švýcarska

Svěřte nám Vaše větší či menší stěhování do Švýcarska nebo ze Švýcarska, stěhování domácnosti nebo firmy - se stěhováním do a z nejrůznějších měst ve Švýcarsku máme opravdu bohaté zkušenosti.

 • Máme zkušený, profesionální stěhovací tým.
 • Provozujeme nové, spolehlivé, perfektně servisované a vybavené skříňové stěhovací vozy IVECO.
 • Používáme profesionální obalový materiál.
 • Máme příslušnou koncesy pro mezinárodní dopravu včetně tzv. "velké autodopravy" (vozy nad 3,5 t celkové hmotnosti) a Eurolicenci
 • Pojistili jsme se pro případ odpovědnosti za škodu, Vy nic pojišťovat nemusíte.

Kolik bude stát Vaše stěhování do Švýcarska nebo ze Švýcarska?

Zadejte si rychlou poptávku a my Vám zdarma zpracujeme předběžnou kalkulaci ceny Vašeho stěhování. V Praze provedeme prohlídku na místě nakládky zdarma.

Cena stěhování do zahraniční a ze zahraničí zahrnuje:

 • cenu balení do ochranných folií, příp. demnotáž a montáž, účtovné hodinovou sazbou dle počtu pracovníků
 • cenu za nakládku a vykládku, účtovnou hodinovou sazbou dle počtu pracovníků
 • cenu za dopravu účtovanou sazbou za kilometr dle velikosti vozu a počtu pracovníků
 • náklady na mýtné v ČR (u vozu nad 3,5 t), na dálniční poplatky v zahraničí, na poplatky za průjezd tunelem, náklady za trajekt a pod. poplatky
 • náklady na zahraniční diety (cca EUR 45 na pracovníka a den)

Poptávka

Jaké služby poskytujeme při stěhování do Švýcarska nebo ze Švýcarska zdarma?

 • Prohlídku na místě nakládky v Praze
 • Nezávaznou kalkulaci
 • Přistavení vozu při nakládce v Praze nebo návrat vozu při vykládce v Praze
 • Pojištění na 1.000.000 Kč
 • Konzultace při přípravě a realizaci stěhování

 

Balením do krabic se nezdržujte, nechte to na nás

Objednejte si balící službu nebo dokonce Full service a Vaše nádobí, sklo, oblečení knihy, osobní věci a další drobné předměty zabalíme my.

 

Nezdržujte se shánením krabic na stěhování nebo balících folií

Dodáme vám kartonové krabice, šatní boxy, lepící pásky, a´t už si zabalíte sami nebo využijete náš balící servis. Krabice doveyeme buď předem nebo v den stěhování. Váš nábytek a elektroniku zabalíme do námi dodané, profesionální strečové a bublinkové folie.

 

Nemusíte se starat o pojištění

Kdyby přece jen ... Škoda na přepravovaných věcech a na vašem objektu je pojištěna na 1.000.000 Kč, platí pro celou Evropu. Vy nic pojišťovat nemusíte. 

 

Stěhujete se zpět do Česka ze Švýcarska nebo naopak?

Osvobození od dovozního cla a daně z přidané hodnoty při stěhování ze zahraničí Při stěhování fyzických osob ze třetích zemí (mimo EU) do zemí EU podléhá jejich osobní majetek celním formalitám. Při celním řízení je možné požádat příslušný celní úřad, aby stěhované věci osvobodil od dovozního cla. Pokud jsou osvobozeny od dovozního cla, jsou osvobozeny také od DPH.

Podle Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla je osvobozen osobní majetek:

 • který již byl v držení stěhující se osoby,
 • jedná se o nespotřebitelné věci,
 • byl užíván v místě bývalého obvyklého místa pobytu nejméně šest měsíců přede dnem, ke kterému ukončil občan obvyklý pobyt v třetí zemi a
 • je v novém místě pobytu určen ke stejnému účelu používání.

Osvobození od dovozního cla mohou využít pouze osoby, které měly místo obvyklého pobytu mimo území Společenství nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců. Tuto skutečnost můžete doložit například pojištěním, nájemní smlouvou, výpisy z banky, pracovní smlouvou,..

Příslušné orgány však mohou udělit odchylku od výše uvedeného pravidla v případě, že osoba prokáže, že měla v úmyslu zdržovat se mimo území Společenství po dobu nejméně 12 měsíců.

Od dovozního cla nejsou osvobozeny alkoholické výrobky, tabák a tabákové výrobky, užitkové dopravní prostředky, předměty použitelné při výkonu povolání jiné než přenosné nástroje a přístroje potřebné k výkonu povolání.

Osobní majetek

Osobním majetkem jsou věci určené k osobnímu užívání osoby nebo pro potřeby její  domácnosti a  tvoří ho zejména vybavení domácnosti, jízdní kola a motocykly, osobní motorová vozidla a jejich přívěsy, obytné přívěsy, sportovní nebo rekreační plavidla a sportovní nebo rekreační letadla.

Osobní majetek tvoří dále domácí zásoby odpovídající běžnému zásobení rodiny, zvířata v zájmovém chovu a jezdecká zvířata, ale také přenosné nástroje a přístroje potřebné k výkonu povolání dané osoby. Osobní majetek nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru.

Celní řízení - propuštění stěhovaných věco do volného oběhu

S výjimkou mimořádných případů je osobní majetek osvobozen od dovozního cla, pokud je navržen v celním prohlášení na propuštění do volného oběhu ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne, ke kterému osoba zahájila obvyklý pobyt na celním území Společenství.

Osobní majetek může být propuštěn do volného oběhu najednou nebo postupně.

Stěhování před ukončením pobytu ve třetí zemi

Pokud si chcete dovézt osobní majetek ještě před tím, než ukončíte pobyt mimo území Společenství, můžete se nechat v celním řízení zastoupit na základě plné moci.  (Více informací o zastupování v celním řízení se můžete dočíst v čl. 5 a čl. 64, odst. 1 a 2 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.  Osobní majetek bude osvobozen, pokud písemně Vy nebo Váš zástupce prohlásíte, že na území Společenství obvyklý pobyt skutečně zahájíte, a to do šesti měsíců. Celní úřad pak zajistí celní jistotu - clo a DPH. Peníze zůstanou na účtu celního úřadu a jakmile doložíte místo obvyklého pobytu na území Společenství, budou Vám peníze za složenou celní jistotu vráceny.

zdroj: Celní správa ČR, odkaz

 

Kontakt

Mezinárodní stěhování. Easy moving.
Zavedená stěhovací firma, Praha 6, IČ/ID 276 18 382

+420 775 038 888

Potřebujete se stěhovat po ČR nebo po Praze?

Seznamte se, prosím, s kompletní nabídkou stěhovacích služeb.

Plánujete stěhování bytu v Praze?

Zaddejte si poptávku stěhování Praha zdarma.

Easy moving © 2010-2018 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode

Parfémy od Parfumeur ve francouzké kvalitě.

Získejte další informace o stěhování domů, bytů a kanceláří po Praze, Česku, Evropě - Stěhování v pohodě, speciální informace o stěhování a vyklízení Praha - stěhování po Praze, levné stěhování po Praze, o stěhování v rámci Evropy - mezinárodní stěhování, tipy a rady pro bezproblémové stěhování blog o stěhování.